บริษัท กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

งานติดตั้งแผ่นซับเสียงห้อง Mix บริษัท กันตนา โพสต์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด