บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM)

งานติดตั้งแผ่นซับเสียงห้องประชุมบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM)