ห้องสตูดิโอชนิดต่างๆ


 • ห้องอัดเสียง1.PNG
  ห้องบันทึกเสียง (STUDIO RECORDING) ห้องบันทึกเสียง (STUDIO RECORDING)ใช้สำหรับบันทึกเสียงพูดเพื่อประกอบสื่อต่างๆ เสียงพากย์หนังหรือบันทึกเสียงเครื่องดนตรีสำหรับทำเพลง โดยระบบสำหร...

 • อุปกรณ์ห้องประชุม,ห้องประชุมอัจฉริยะ,Meeting Room
  ห้องประชุมอัจฉริยะและห้องเรียนออนไลน์ ในยุคปัจจุบันการประชุมสามารถทำได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์สมัยใหม่ ซึ่งตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจุบันที่มีไวรัส Covid -19 เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีว...

 • ห้องสำหรับถ่ายรูป ถ่ายรูปสตูดิโอ
  ห้อง PHOTO STUDIO ห้องถ่ายภาพ (Photo Studio) สำหรับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพพร้อมให้มิติด้วยไฟชนิดต่างๆพร้อมฉากชนิดต่างๆ ห้อง PHOTO STUDIO ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้(คลิก) อุปกรณ์ง...

 • อุปกรณ์ไลฟ์,ไลฟ์สด,สตูดิโอ,Studio,
  ห้องสตูดิโอไลฟ์สดพร้อมฉากเสมือนจริง จำหน่ายอุปกรณ์ ห้อง (Virtual Studioหรือสตูดิโอสร้างภาพเสมือนจริงพร้อมไลฟ์สด) เป็นห้องที่ถ่ายทำวิดิโอพร้อมไลฟ์สดที่ควบคุมด้วยระบบที่สามารถนำภาพฉ...