บทความ IOT

          IoT ย่อมาจาก Internet of Things หมายถึง การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation , Smart Rooms เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น 

 

          ในปัจจุบัน Internet of Things นี้มีการเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น แอปพลิเคชัน แว่นตากูเกิลกลาส รองเท้าวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่ง ทั้งความเร็ว ระยะทาง สถานที่ และสถิติได้ หรือแม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

          ตัวอย่างอุปกรณ์ IoT ที่เห็นได้ชัดใจปัจจุบัน คือ โทรศัพท์มือถือโดยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สั่งการอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สั่งการหลอดไฟเมื่อเจ้าของโทรศัพท์เดินเข้ามาในบ้านให้เปิดไฟอัตโนมัติ หรือจะอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศจะรับคำสั่งว่าจะให้เปิด - ปิดตามอุณหภูมิในอากาศหรือตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ส่วนเทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในระดับที่ใหญ่มากขึ้น เป็นเทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและค้าขายโดยแนวคิด คือ การนำเอา IoT มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้เจ้าของธุรกิจ ค้นคว้าหรือค้าขายผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างยอดขายง่ายๆ ได้จากโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว 

 

           Studio2kit ได้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สามารถรองรับระบบ IoT ได้ ไม่แม้กระทั่งชุดเซต Smart Live ที่สามารถทำงานได้ผ่านเพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียว หรือ Smart Rooms ที่สามารถควบคุมทุกอย่างในห้องผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อตอบโจทย์ให้ธุรกิจของท่านทันสมัย