สวิตซ์หรี่ไฟ Dimmer

รหัสสินค้า : Dimmer

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Dimmer&Motion Sensor

  • เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะเปิดไฟภายนอกอาคารโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจพบการเคลื่อนไหวและปิดไฟดวงนั้นตามเวลาที่ตั้งไว้
  • มีประโยชน์มากสําหรับการรักษาความปลอดภัยรอบอาคาร

Dimmer Contro

  • สวิตช์หรี่ไฟช่วยควบคุมแสงไฟในอาคารได้หลายแบบ
  • เมื่อหรี่ไฟหลอดไฟจะลดความสว่างและการใช้กําลังไฟฟ้าลง