เครื่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI 1 IN 2 OUT

รหัสสินค้า : VS182A

ราคา

4,190.00 ฿


4,500.00 ฿

 (-7%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,190.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • อุปกรณ์รับสัญญาณเข้า HDMI 1 ช่องและแบ่งออกสัญญาณภาพ HDMI 2 ช่อง
  • รองรับสายสัญญาณ HDMI ความยาว 15 เมตร ได้ความละเอียด 1080P
  • รองรับการส่งสัญญาณสูงสุด 4K
  • อัตราการส่งสัญญาณภาพสูง 3.4 Gbits ได้ความละเอียด Full HD 1080P