เครื่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI 1 IN 4 OUT

รหัสสินค้า : VS184A

ราคา

6,850.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 6,850.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • เครื่องกระจายภาพช่วยให้ภาพออกพร้อมกันได้หลายจอจากหลายแหล่งกำเนิดภาพ
  • อุปกรณ์รับสัญญาณเข้า HDMI 1 ช่องและแบ่งออกสัญญาณภาพ HDMI 2 ช่อง
  • รองรับสายสัญญาณ HDMI ความยาว 15 เมตร ได้ความละเอียด 1080P
  • รองรับการส่งสัญญาณสูงสุด 4K
  • อัตราการส่งสัญญาณภาพสูง 3.4 G bits ได้ความละเอียด Full HD 1080P