ฉากมอเตอร์ไฟฟ้า3 แกน

รหัสสินค้า : SCM2

ราคา

22,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 22,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ฉากม่านมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถ Custom ได้ ขนาด 2-5 เมตร

อุปกรณ์ในชุดประกอบไปด้วย

  1. มอเตอร์หมุนแกนและขั้วแกน
  2. แกนยาว 3 เมตร
  3. โครงเหล็กยึดผนัง
  4. ถ่าน ขนาดAAA
  5. สายไฟ
  6. กล่องรับสัญญาณ
  7. รีโมทคอนโทรล