• PreSonus ไมโครโฟนสำหรับงานออกอากาศ Cardioid แบบไดนามิก
  5,490.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-16%)
 • PreSonus ไมโครโฟนอเนกประสงค์สำหรับการบันทึกแบบสเตอริโอ
  5,490.00 ฿
  6,300.00 ฿  (-13%)
 • PreSonus ไมโครโฟนสำหรับร้องหรือไมค์จ่อเครื่องดนตรี
  5,490.00 ฿
  6,300.00 ฿  (-13%)
 • LD Systems D 1006 ไมโครโฟนพร้อมสวิตช์เปิดปิด แบบไดนามิค
  1,400.00 ฿
  1,600.00 ฿  (-13%)
 • Soundvision ชุดไมค์ลอยติดปกเสื้อ ย่าน UHF คลื่นความถี่ 694.5 – 702.7MHz
  11,900.00 ฿
  12,900.00 ฿  (-8%)
 • RODE Lavalier Omnidirectional Lavalier Microphone
  9,090.00 ฿
  11,400.00 ฿  (-20%)
 • Saramonic ไมค์โครโฟนไร้สาย คลื่น 2.4GHz ไมค์ลอยคู่
  9,900.00 ฿
  11,500.00 ฿  (-14%)
 • Saramonic ไมโครโฟนไร้สาย คลื่น 2.4GHz
  6,600.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-18%)
 • SHURE ไมโครโฟนแบบคาดศรีษะ
  2,300.00 ฿
  3,100.00 ฿  (-26%)
 • TOA ไมค์แบบคาดศีรษะ Headset microphone of a cardioid
  2,000.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-20%)
 • Audio-technica ไมโครโฟนแบบคาดศรีษะชนิดคอนเดนเซอร์ไมค์ (ไม่มีเครื่องรับ/ส่ง)
  6,990.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-13%)
 • SHURE ไมโครโฟนแบบคาดศีรษะ รูปแบบการรับเสียง Omnidirectional
  24,890.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-38%)
 • SHURE ชุดไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย แบบไมค์เดี่ยว
  9,900.00 ฿
  15,800.00 ฿  (-37%)
 • SHURE ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์เดี่ยว
  10,890.00 ฿
  17,000.00 ฿  (-36%)
 • SHURE ไมโครโฟน จับเสียงเครื่องดนตรี Instrument Microphone
  4,200.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-40%)
 • SHURE ไมโครโฟนใช้พูด ไมค์ร้องเพลง Dynamic Microphone
  4,390.00 ฿
  7,700.00 ฿  (-43%)
 • SHURE ไมค์สำหรับร้อง/พูด Dynamic Microphone
  4,900.00 ฿
  8,100.00 ฿  (-40%)
 • TASCAM ไมค์บันทึกเสียง Condenser microphone
  2,900.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-17%)
 • TASCAM ไมค์บันทึกเสียง Condenser microphone T
  2,900.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-17%)
 • SHURE TL48B/O-MTQG-A | ไมค์หนีบปกเสื้อ รูปแบบการรับเสียง Omnidirectional
  18,899.00 ฿
  30,400.00 ฿  (-38%)
 • SHURE SLXD14A-M55
  26,900.00 ฿
  40,900.00 ฿  (-34%)